Đa dạng sinh học

Lithocarpus vuquangensis (Fagaceae), a new species fromVu Quang National Park, Vietnam

Lithocarpus vuquangensis (Fagaceae), a new species fromVu Quang National Park, Vietnam

07-02-2018
Lithocarpus vuquangensis Ngoc & Hung is described from Vu Quang National Park, North Central Vietnam. The morphological comparison and phylogenetic analysis based on rbcL, matK and ITS provided evidence that the new species was not assignable to any of the previously known taxa in Vietnam and its surrounding countries. The description, photographs, preliminary conservation status and DNA barcode sequences are also provided for the new species.
PHÁT HIỆN LOÀI THỰC VẬT MỚI CHO KHOA HỌC TẠI VƯỜN QUỐC GIA VŨ QUANG, HÀ TĨNH

PHÁT HIỆN LOÀI THỰC VẬT MỚI CHO KHOA HỌC TẠI VƯỜN QUỐC GIA VŨ QUANG, HÀ TĨNH

06-02-2018
Các nhà nghiên cứu của Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục phát hiện thêm một loài thực vật mới cho khoa học tại Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh. Loài Dẻ mới được đặt tên theo khu vực mà nó được tìm thấy “Dẻ Vũ Quang” Lithocarpus vuquangensis. Loài mới phát hiện này đã được mô tả chi tiết và được công bố trên tạp chí quốc tế khoa học chuyên ngành Phytokey số 95, trang 15-25 (30/1/2018).
Phát hiện loài rắn lục sừng tại Vườn Quốc gia Vũ Quang

Phát hiện loài rắn lục sừng tại Vườn Quốc gia Vũ Quang

05-10-2017
Trong đợt khảo sát ĐDSH vào tháng 6 năm 2014, các cán bộ khoa học của Vườn quốc gia Vũ Quang đã phát hiện và ghi nhận được một loài rắn mới bổ sung cho khu hệ bò sát Vườn Quốc gia Vũ Quang, đó là rắn lục sừng có tên khoa học là Protobothrops cornutus (M.A. Smith, 1930).
Ghi nhận mới về vùng phân bố loài Ếch cây sần bắc bộ  Theloderma corticale (Boulenger, 1903) ở Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh

Ghi nhận mới về vùng phân bố loài Ếch cây sần bắc bộ Theloderma corticale (Boulenger, 1903) ở Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh

02-10-2017
Loài Ếch cây sần bắc bộ Theloderma corticale đặc hữu, hiếm gặp, có màu sắc đẹp và là đối tượng buôn bán để làm cảnh; phân bố ở Hà giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La (Nguyen et al, 2009), Yên Tử (Trần Thành Tùng 2009), Tuyên Quang (Hoàng Văn Ngọc 2011) ở Việt Nam. Việc ghi nhận mới vùng phân bố loài dẫn ra dữ liệu về phân bố, đặc điểm sinh học sinh thái của loài này lần đầu tiên phát hiện ở Nghệ An và Hà Tĩnh, góp phần làm cơ sở khoa học cho việc bảo tồn
Homalium glandulosum (Salicaceae), a new species from Vu Quang National Park, North Central Vietnam

Homalium glandulosum (Salicaceae), a new species from Vu Quang National Park, North Central Vietnam

02-10-2017
Homalium glandulosum Tagane & V. H. Nguyen, from Vu Quang National Park in northern Vietnam, is newly described. This species is characterized by distinct glands, often stalked, at the base of the lamina and along the margin of the stipules and bracteoles. Illustrations, DNA barcodes of the two regions of rbcL and matK, and a key to the species of Homalium in Vietnam are also provided.
PHÁT HIỆN LOÀI THỰC VẬT MỚI CHO KHOA HỌC TẠI VƯỜN QUỐC GIA VŨ QUANG – HÀ TĨNH

PHÁT HIỆN LOÀI THỰC VẬT MỚI CHO KHOA HỌC TẠI VƯỜN QUỐC GIA VŨ QUANG – HÀ TĨNH

02-10-2017
Các nhà thực vật học Việt Nam và Nhật Bản đã phát hiện một loài thực vật chưa từng được mô tả từ trước đó ở Vườn quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh. Loài mới có tên khoa học Homalium glandulosum Tagane & V. H. Nguyen và đã được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành PhytoKeys số 58: trang 97 - 104 (12 Jan 2016).
Đa dạng họ Ếch cây (Rhacophoridae) tại Vườn Quốc gia Vũ quang

Đa dạng họ Ếch cây (Rhacophoridae) tại Vườn Quốc gia Vũ quang

27-09-2017
Thực hiện chương trình điều tra cơ bản về đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Vũ Quang, Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế phối hợp với các chuyên gia về Lưỡng cư, Bò sát của trường Đại học Vinh và Đại học Hồng Đức đã tiến hành điều tra, nghiên cứu về họ Ếch cây (Rhacophoridae) tại Vườn Quốc gia Vũ Quang.
Đa dạng thực vật họ Dẻ (Fagaceae) tại Vườn Quốc gia Vũ Quang - Hà Tĩnh

Đa dạng thực vật họ Dẻ (Fagaceae) tại Vườn Quốc gia Vũ Quang - Hà Tĩnh

21-09-2017
Theo kết quả điều tra của Nguyễn Việt Hùng và cộng sự tại khu vực có 60 loài thuộc 14 chi trong họ Dẻ (Fagaceae) ở Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà tĩnh. Trong đó chi Lithocarpus có 37 loài (61.67%) tiếp đến Quercus với 12 loài (20%); Castanopssis có 9 loài (15%) và Castanea có 1 loài (1,67%). Có 1 chi và 35 loài lần đầu tiên được ghi nhận tại khu vực nghiên cứu. Vườn Quốc gia Vũ Quang có 10 loài thuộc họ Dẻ (Fagaceae) nằm trong Sách đỏ Việt Nam (2007). Giá trị sử dụng của các loài thuộc họ Dẻ (Fagaceae) được ghi nhận như sau: nhóm cây lấy gỗ là 35 loài; cây ăn hạt và cây cho tannin là 10 loài và 1 cây sử dụng làm cảnh. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học lâm nghiệp - Số 1. tháng 1/2014 (3095-3100)
1 2
Liên hệ đường dây nóng
Quản lý bảo vệ rừng:0913294126
Cứu hộ động vật:0945965668
Hỗ trợ trực tuyến
Bản đồ - vị trí
Liên kết - Đối tác