LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO BQL VQG VŨ QUANG

Tuần trước Tuần thứ 48 năm 2020
(Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
23/11/2020
Thứ 3
24/11/2020
Thứ 4
25/11/2020
Thứ 5
26/11/2020
Thứ 6
27/11/2020
Thứ 7
28/11/2020
Chủ nhật
29/11/2020