LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO BQL VQG VŨ QUANG

Tuần trước Tuần thứ 39 năm 2022
(Từ ngày 26/09/2022 đến ngày 02/10/2022)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
26/09/2022
Thứ 3
27/09/2022
Thứ 4
28/09/2022
Thứ 5
29/09/2022
Thứ 6
30/09/2022
Thứ 7
01/10/2022
Chủ nhật
02/10/2022