LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO BQL VQG VŨ QUANG

Tuần trước Tuần thứ 08 năm 2024
(Từ ngày 01/01/1970 đến ngày 07/01/1970)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
01/01/1970
Thứ 3
02/01/1970
Thứ 4
03/01/1970
Thứ 5
04/01/1970
Thứ 6
05/01/1970
Thứ 7
06/01/1970
Chủ nhật
07/01/1970