LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO BQL VQG VŨ QUANG

Tuần trước Tuần thứ 15 năm 2020
(Từ ngày 06/04/2020 đến ngày 12/04/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
06/04/2020
Thứ 3
07/04/2020
Thứ 4
08/04/2020
Thứ 5
09/04/2020
Thứ 6
10/04/2020
Thứ 7
11/04/2020
Chủ nhật
12/04/2020