LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO BQL VQG VŨ QUANG

Tuần trước Tuần thứ 16 năm 2019
(Từ ngày 15/04/2019 đến ngày 21/04/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
15/04/2019
Thứ 3
16/04/2019
Thứ 4
17/04/2019
Thứ 5
18/04/2019
Thứ 6
19/04/2019
Thứ 7
20/04/2019
Chủ nhật
21/04/2019