LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO BQL VQG VŨ QUANG

Tuần trước Tuần thứ 29 năm 2018
(Từ ngày 16/07/2018 đến ngày 22/07/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
16/07/2018
Thứ 3
17/07/2018
Thứ 4
18/07/2018
Thứ 5
19/07/2018
Thứ 6
20/07/2018
Thứ 7
21/07/2018
Chủ nhật
22/07/2018