LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO BQL VQG VŨ QUANG

Tuần trước Tuần thứ 51 năm 2018
(Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
17/12/2018
Thứ 3
18/12/2018
Thứ 4
19/12/2018
Thứ 5
20/12/2018
Thứ 6
21/12/2018
Thứ 7
22/12/2018
Chủ nhật
23/12/2018