LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO BQL VQG VŨ QUANG

Tuần trước Tuần thứ 10 năm 2021
(Từ ngày 08/03/2021 đến ngày 14/03/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
08/03/2021
Thứ 3
09/03/2021
Thứ 4
10/03/2021
Thứ 5
11/03/2021
Thứ 6
12/03/2021
Thứ 7
13/03/2021
Chủ nhật
14/03/2021