LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO BQL VQG VŨ QUANG

Tuần trước Tuần thứ 38 năm 2021
(Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 26/09/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
20/09/2021
Thứ 3
21/09/2021
Thứ 4
22/09/2021
Thứ 5
23/09/2021
Thứ 6
24/09/2021
Thứ 7
25/09/2021
Chủ nhật
26/09/2021