LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO BQL VQG VŨ QUANG

Tuần trước Tuần thứ 34 năm 2019
(Từ ngày 19/08/2019 đến ngày 25/08/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
19/08/2019
Thứ 3
20/08/2019
Thứ 4
21/08/2019
Thứ 5
22/08/2019
Thứ 6
23/08/2019
Thứ 7
24/08/2019
Chủ nhật
25/08/2019