Đa dạng sinh học

Phát hiện loài rắn lục sừng tại Vườn Quốc gia Vũ Quang

Phát hiện loài rắn lục sừng tại Vườn Quốc gia Vũ Quang

05-10-2017
Trong đợt khảo sát ĐDSH vào tháng 6 năm 2014, các cán bộ khoa học của Vườn quốc gia Vũ Quang đã phát hiện và ghi nhận được một loài rắn mới bổ sung cho khu hệ bò sát Vườn Quốc gia Vũ Quang, đó là rắn lục sừng có tên khoa học là Protobothrops cornutus (M.A. Smith, 1930).
Ghi nhận mới về vùng phân bố loài Ếch cây sần bắc bộ  Theloderma corticale (Boulenger, 1903) ở Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh

Ghi nhận mới về vùng phân bố loài Ếch cây sần bắc bộ Theloderma corticale (Boulenger, 1903) ở Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh

02-10-2017
Loài Ếch cây sần bắc bộ Theloderma corticale đặc hữu, hiếm gặp, có màu sắc đẹp và là đối tượng buôn bán để làm cảnh; phân bố ở Hà giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La (Nguyen et al, 2009), Yên Tử (Trần Thành Tùng 2009), Tuyên Quang (Hoàng Văn Ngọc 2011) ở Việt Nam. Việc ghi nhận mới vùng phân bố loài dẫn ra dữ liệu về phân bố, đặc điểm sinh học sinh thái của loài này lần đầu tiên phát hiện ở Nghệ An và Hà Tĩnh, góp phần làm cơ sở khoa học cho việc bảo tồn
Homalium glandulosum (Salicaceae), a new species from Vu Quang National Park, North Central Vietnam

Homalium glandulosum (Salicaceae), a new species from Vu Quang National Park, North Central Vietnam

02-10-2017
Homalium glandulosum Tagane & V. H. Nguyen, from Vu Quang National Park in northern Vietnam, is newly described. This species is characterized by distinct glands, often stalked, at the base of the lamina and along the margin of the stipules and bracteoles. Illustrations, DNA barcodes of the two regions of rbcL and matK, and a key to the species of Homalium in Vietnam are also provided.
PHÁT HIỆN LOÀI THỰC VẬT MỚI CHO KHOA HỌC TẠI VƯỜN QUỐC GIA VŨ QUANG – HÀ TĨNH

PHÁT HIỆN LOÀI THỰC VẬT MỚI CHO KHOA HỌC TẠI VƯỜN QUỐC GIA VŨ QUANG – HÀ TĨNH

02-10-2017
Các nhà thực vật học Việt Nam và Nhật Bản đã phát hiện một loài thực vật chưa từng được mô tả từ trước đó ở Vườn quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh. Loài mới có tên khoa học Homalium glandulosum Tagane & V. H. Nguyen và đã được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành PhytoKeys số 58: trang 97 - 104 (12 Jan 2016).
Đa dạng họ Ếch cây (Rhacophoridae) tại Vườn Quốc gia Vũ quang

Đa dạng họ Ếch cây (Rhacophoridae) tại Vườn Quốc gia Vũ quang

27-09-2017
Thực hiện chương trình điều tra cơ bản về đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Vũ Quang, Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế phối hợp với các chuyên gia về Lưỡng cư, Bò sát của trường Đại học Vinh và Đại học Hồng Đức đã tiến hành điều tra, nghiên cứu về họ Ếch cây (Rhacophoridae) tại Vườn Quốc gia Vũ Quang.
Đa dạng thực vật họ Dẻ (Fagaceae) tại Vườn Quốc gia Vũ Quang - Hà Tĩnh

Đa dạng thực vật họ Dẻ (Fagaceae) tại Vườn Quốc gia Vũ Quang - Hà Tĩnh

21-09-2017
Theo kết quả điều tra của Nguyễn Việt Hùng và cộng sự tại khu vực có 60 loài thuộc 14 chi trong họ Dẻ (Fagaceae) ở Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà tĩnh. Trong đó chi Lithocarpus có 37 loài (61.67%) tiếp đến Quercus với 12 loài (20%); Castanopssis có 9 loài (15%) và Castanea có 1 loài (1,67%). Có 1 chi và 35 loài lần đầu tiên được ghi nhận tại khu vực nghiên cứu. Vườn Quốc gia Vũ Quang có 10 loài thuộc họ Dẻ (Fagaceae) nằm trong Sách đỏ Việt Nam (2007). Giá trị sử dụng của các loài thuộc họ Dẻ (Fagaceae) được ghi nhận như sau: nhóm cây lấy gỗ là 35 loài; cây ăn hạt và cây cho tannin là 10 loài và 1 cây sử dụng làm cảnh. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học lâm nghiệp - Số 1. tháng 1/2014 (3095-3100)
TÌM THẤY VÙNG PHÂN BỐ MỚI CỦA SỒI BA CẠNH QUÝ HIẾM TẠI VƯỜN QUỐC GIA VŨ QUANG - HÀ TĨNH

TÌM THẤY VÙNG PHÂN BỐ MỚI CỦA SỒI BA CẠNH QUÝ HIẾM TẠI VƯỜN QUỐC GIA VŨ QUANG - HÀ TĨNH

20-09-2017
Vườn quốc gia Vũ Quang – Hà Tĩnh là khu vực thứ 5 tìm thấy Sồi ba cạnh cũng là lần đầu tiên các nhà khoa học tìm ra vùng phân bố mới của chúng ở miền Trung. Trước đây, sồi ba cạnh được ghi nhận ở Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai, 2002), Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà (Lâm Đồng, 2007), Khu bảo tồn Thiên nhiên Nam Nung (Đăk Nông, 2014) và Măng đen (KonTum, 2015).
Danh lục thực vật Vườn Quốc gia Vũ Quang - Hà Tĩnh (Flora list Vuquang Nationalpark)

Danh lục thực vật Vườn Quốc gia Vũ Quang - Hà Tĩnh (Flora list Vuquang Nationalpark)

11-09-2017
Theo kết quả điều tra và nghiên cứu đã ghi nhận 1765 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc 202 họ và 737 chi ở Vườn Quốc gia Vũ Quang. Trong số này có tới 132 loài thực vật, nguy cấp quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam, danh lục đỏ IUCN và nghị định 32/2006/NĐ/CP của Chính phủ Việt Nam
1 2 3
Liên hệ đường dây nóng
Quản lý bảo vệ rừng:0913294126
Cứu hộ động vật:0915110977 - 0913590208
Hỗ trợ trực tuyến
Bản đồ - vị trí
Liên kết - Đối tác