27-04-2022 - 14:49

Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) bàn giao một cá thể Chà vá chân nâu quý hiếm cho Trung tâm cứu hộ linh trưởng - Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình)

Sáng ngày 27 tháng 04 năm 2022 Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiến hành bàn giao một cá thể Chà vá chân nâu cho Vườn Quốc gia Cúc Phương để chăm sóc thực hiện tái thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.

Sáng ngày 27 tháng 04 năm 2022 Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiến hành bàn giao một cá thể Chà vá chân nâu cho Vườn Quốc gia Cúc Phương để chăm sóc thực hiện tái thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.

Cá thể Chà vá chân nâu được chăm sóc cứu hộ tại Vườn Quốc gia Vũ Quang. (Ảnh: Phòng KHKT-HTQT).

Được biết, cá thể Chà vá chân nâu có trọng lượng khoảng 14kg được Hạt Kiểm lâm Thạch Hà bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang vào ngày 12 tháng 04 năm 2022, Sau khi tiếp nhận cán bộ kỷ thuật Vườn Quốc gia Vũ Quang có các biện pháp chăm sóc đúng kỷ thuật, đảm bảo  sức khỏe, tuy nhiên, Cá thể này đã được một gia đình trên địa bàn chăm sóc trong môi trường nuôi nhốt, đã thuần hóa, một số tập tính hoang dã đã bị mất, để đưa cá thể Chà vá chân nâu lấy lại bản năng sinh tồn trong môi trường tự nhiên Vườn Quốc gia Vũ Quang đã liên hệ Vườn Quốc gia Cúc Phương nơi có Trung tâm cứu hộ các loài linh trưởng quý hiếm có đầy đủ các điều kiện, cơ sở vật chất, môi trường chăm sóc bán hoang dã tiếp tục chăm sóc, cứu hộ loài.

Cá thể chà vá chân nâu quý hiếm được Vườn Quốc gia Vũ Quang bàn giao cho Vườn Quốc gia Cúc Phương tiếp tục chăm sóc, cứu hộ. (Ảnh: P.KHKT-HTQT).

Tại buổi tiếp nhận, đại diện Vườn Quốc gia Cúc Phương cam kết sẽ thực hiện tốt vai trò chăm sóc, theo dõi sức khỏe hằng ngày, khi đảm bảo các điều kiện cần thiết, đơn vị sẽ tiến hành thả về môi trường tự nhiên.

“Chà vá chân nâu có tên khoa học là (Pygathrix nemaeus) được coi là nữ hoàng của các loài linh trưởng. thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 Chính phủ. Đây là một loài linh trưởng đặc hữu quý hiếm, được Sách đỏ Việt Nam và tổ chức Liên minh Quốc tế Bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên (IUCN) xếp ở mức nguy cấp (CR). Công ước quốc tế về buôn bán các loại động thực vật hoang dã nguy cấp có nguy cơ tuyệt chủng (CITES) cũng xếp voọc chà vá chân nâu vào loại nghiêm cấm săn bắt, vận chuyển dưới mọi hình thức”.

Biên soạn: Đinh Trọng Hoàng

. . . . .
Liên hệ đường dây nóng
Quản lý bảo vệ rừng:0913294126
Cứu hộ động vật:0915110977 - 0913590208
Hỗ trợ trực tuyến
Bản đồ - vị trí
Liên kết - Đối tác