20-10-2022 - 11:18

Vườn Quốc gia Vũ Quang triển khai có hiệu quả các hoạt động giáo dục môi trường

Đẩy mạnh công tác giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường cho cộng động dân cư và học sinh đã đem lại hiệu quả thiết thực về công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức cho cộng đồng vùng đệm Vườn quốc gia Vũ Quang.

Vườn quốc gia Vũ Quang có diện tích quản lý 57.029,84 ha trên địa bàn 3 huyện Vũ Quang, Hương Sơn và Hương Khê (Hà Tĩnh). Vườn có chức năng quản lý bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng; Bảo tồn và phát huy các giá trị đặc biệt về thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái, đa dạng sinh học, nguồn gen sinh vật, di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan; Nghiên cứu khoa học và tổ chức hoạt động giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng.

Một số hình ảnh Lễ ra mắt Câu lạc bộ Sao La tại Trường TH&THCS Sơn Thọ

Đối tượng mà Vườn quan tâm hàng đầu đó là các em học sinh, thế hệ tương lai của đất nước. Hiện tại trên địa bàn vùng đệm của Vườn đã thành lập được 03 câu lạc bộ (CLB) Bảo tồn thiên nhiên (CLB Sao La, CLB Ước mơ xanh và CLB Em yêu Vườn Quốc gia Vũ Quang). Chương trình hoạt động của CLB ở các trường học định kỳ tổ chức các đợt sinh hoạt với các chủ đề đa dạng, phong phú về thiên nhiên, môi trường, bảo vệ rừng,… 

Một số hình ảnh Lễ ra mắt Câu lạc bộ Ước mơ xanh tại Trường Tiểu học Hương Minh

Qua các buổi sinh hoạt và các hoạt động ngoại khóa, các em sẽ có suy nghĩ và hành động tích cực bảo vệ rừng và môi trường, từ đó các em sẽ là những tuyên truyền viên, vận động mọi người cùng tham gia bảo vệ rừng.

Một số hình ảnh Lễ ra mắt Câu lạc bộ Em yêu Vườn Quốc gia Vũ Quang tại Trường Tiểu học Thị trấn Vũ Quang

Bên cạnh đó, trong những năm qua Vườn luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia bảo vệ rừng. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, công tác giáo dục nâng cao nhận thức của người dân là nhiệm vụ trọng tâm của Vườn. Hàng năm, Vườn thường tổ chức các đợt tuyên truyền lưu động, kết hợp với các đài phát thanh huyện để phát các bản tin với nội dung vận động người dân tham gia bảo vệ rừng. Theo dõi các đối tượng chuyên sống bằng nghề rừng và tổ chức đối thoại, vận động họ thay đổi công việc, giảm sự tác động đến rừng,…

Các hoạt động GDMT đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, Ban giám hiệu nhà trường, ban ngành đoàn thể các cấp và đặc biệt nhận được sự tham gia tích cực của đông đảo người dân vùng đệm. Nhờ làm tốt công tác giáo dục môi trường mà trong những năm gần đây Vườn quốc gia Vũ quang đã góp phần trang bị cho cộng đồng những kiến thức, kỹ năng hành động về bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường một cách hiệu quả hơn, ý thức của người dân, cán bộ làm công tác giáo dục môi trường đã được nâng cao rõ rệt, góp phần xây dựng Vườn quốc gia Vũ Quang phát triển bền vững.

Hãy chung sức bảo vệ Vườn Quốc gia Quang. Bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta!

                                                                                                                                Nguyễn Sang Trang

. . . . .
Liên hệ đường dây nóng
Quản lý bảo vệ rừng:0913294126
Cứu hộ động vật:0915110977 - 0913590208
Hỗ trợ trực tuyến
Bản đồ - vị trí
Liên kết - Đối tác