25-05-2023 - 08:06

Vườn Quốc gia Vũ Quang tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 23/5, Công đoàn cơ sở Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Thái – Chủ tịch Công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng chí Nguyễn Danh Kỳ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang cùng 61 đoàn viên được triệu tập dự Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Đào Thị Hòa - Ủy viên BCH, Trưởng ban nữ công trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ  2023 - 2028. Đồng chí Nguyễn Tiến Đàm – Chủ tịch Công đoàn cở sở, thông qua Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội đã nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở VQG Vũ Quang nhiệm kỳ 2017 - 2022, khẳng định những thành tựu, ưu điểm đạt được, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân cụ thể và rút ra những kinh nghiệm; đồng thời, thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 - 2028; Đại hội đã kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm khẳng định, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, giúp cho Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đ/c Đào Thị Hòa, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Báo cáo chính trị         

Đ/c Nguyễn Tiến Đàm – Chủ tịch Công đoàn cở sở thông qua Báo cáo kiểm điểm BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – đồng chí Nguyễn Quang Thái đã đánh giá cao những nỗ lực và các kết quả mà Công đoàn cơ sở VQG Vũ Quang nhiệm kỳ qua đã đạt được. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Công đoàn tiếp tục quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đoàn viên; tích cực phối hợp với cơ quan phát động phong trào thi đua để mỗi cán bộ đoàn viên luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt đạo đức, tác phong của người cán bộ; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên; xây dựng mối đoàn kết chặt chẽ trong nội bộ công đoàn làm cho tổ chức công đoàn VQG Vũ Quang ngày càng vững mạnh, xuất sắc.

Đ/c Nguyễn Quang Thái, Chủ tịch Công đoàn Ngành phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thay mặt Đảng ủy, Đồng chí Nguyễn Danh Kỳ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vườn nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn VQG Vũ Quang thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ban Chấp hành Công đoàn VQG Vũ Quang cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được cấp trên giao phó.

Đ/c Nguyễn Danh Kỳ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vườn phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu của các đồng chí Nguyễn Danh Kỳ – Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Vườn, đồng chí Nguyễn Quang Thái – Chủ tịch Công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, coi đây là những định hướng quan trọng để cụ thể hóa thành chương trình hành động của Công đoàn cơ sở trong thời gian tới. Đồng thời Đại hội tiếp thu, ghi nhận các ý kiến phát biểu tham luận của các Đại biểu dự Đại hội để nghiên cứu, bổ sung vào quá trình tổ chức thực hiện, nhằm đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống.

Đại biểu cấp trên và lãnh đạo Vườn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới

Cùng với đó, Đại hội cũng bầu ra Ban Chấp hành công đoàn cơ sở VQG Vũ Quang nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 05 đồng chí; Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên gồm 04 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết.

Đại hội Công đoàn cơ sở VQG Vũ Quang nhiệm kỳ 2023-2028 với phương châm của Đại hội: “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực”, những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, viên chức, người lao động mong muốn tổ chức công đoàn thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình, đặc biệt là chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động; nâng cao uy tín, vị thế Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới. Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn, cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị hãy ra sức phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, phát huy tinh thần làm chủ tập thể, làm chủ đơn vị, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.   

Sang Trang - Nguyễn Thương

. . . . .
Liên hệ đường dây nóng
Quản lý bảo vệ rừng:0913294126
Cứu hộ động vật:0915110977 - 0913590208
Hỗ trợ trực tuyến
Bản đồ - vị trí
Liên kết - Đối tác