10-11-2022 - 09:51

Vườn Quốc gia Vũ Quang tham dự Hội nghị các Vườn di sản ASEAN lần thứ 7 tại nước Cộng hoà Indonesia

Từ ngày 30/10 – 04/11/2022, Đoàn công tác của Vườn quốc gia Vũ Quang đã tham dự Hội nghị các Vườn di sản ASEAN (AHP) lần thứ 7 được tổ chức tại nước Cộng hoà Indonesia. Hội nghị lần thứ 7 với chủ đề: “Chữa lành thiên nhiên và con người: Vai trò của AHP trong bảo vệ hệ sinh thái và phục hồi sau đại dịch”.

Cuộc họp là dịp để các nhà quản lý AHP giới thiệu tổng quan về các chính sách trong công tác quản lý bảo tồn đa dạng sinh học tại quốc gia của mình; đồng thời đề xuất với ACB một số giải pháp trong việc quản lý nhằm thúc đẩy sự phát triển của các AHP về đa dạng sinh học.

 Một số hình ảnh hội nghị

Tại cuộc họp, các nhà quản lý AHP cũng thống nhất 15 mục tiêu cho 3 năm tới, đó là: Tính đại diện các các hệ sinh thái trong khu vực ASEAN được tăng cường thông qua việc công nhận các AHP mới; Việc quản lý được tăng cường trong các AHP để cung cấp các mô hình trong hệ thống các khu bảo tồn của các nước thành viên ASEAN; Việc phát triển các kế hoạch quản lý có sự tham gia được củng cố bởi các nước thành viên ASEAN; Tăng cường năng lực quản lý các AHP; Giám sát, đánh giá hiệu quả quản lý của các AHP; Việc phân định và giải quyết những mâu thuẫn về ranh giới quản lý các AHP phải được làm rõ; Nghiên cứu khoa học và văn hoá được thúc đẩy trong các AHP; Tăng cường việc thực thi pháp luật; Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cần được đẩy mạnh; Nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học để đạt được hiệu quả quản lý trong các AHP; Công bằng và chia sẻ lợi ích với cộng đồng địa phương; Phát triển du lịch bền vững tại các AHP; Hỗ trợ kỹ thuật và tài chính bền vững cho các AHP; Các dự án phát triển cơ sở hạ tầng phải được giám sát một cách hiệu quả; Mạng lưới khu vực và hợp tác xuyên biên giới giúp quảng bá giữa các AHP.

Đoàn đại biểu Vườn Quốc gia Vũ Quang tham dự hội nghị

Giám đốc Nguyễn Danh kỳ (trái) và Phó giám đốc Thái Cảnh Toàn tại hội chợ triển lãm của đoàn Việt Nam tại hội nghị

Vườn Quốc gia Vũ Quang tham dự Hội nghị lần này với tư cách là 01 trong 10 Vườn di sản ASEAN của Việt Nam. Vườn đã mang tới Hội nghị Báo cáo tổng quan về Vườn Quốc gia Vũ Quang và các hoạt động triển khai trong giai đoạn 2020-2022 trong bối cảnh những thách thức từ đại dịch Covid-19. Tham gia cùng các Vườn di sản khác của Việt Nam sắp xếp, bố trí không gian hội chợ triển lãm của đoàn Việt Nam để giới thiệu, quảng bá các tài liệu truyên truyền và các hình ảnh của Vườn Quốc gia Vũ Quang đến đông đảo bạn bè trong khu vực.

Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang tham quan thực tế tại Vườn Quốc gia Gungnu Gede Pangrango (indonexia)

Trong bản tuyên bố chung, AHP7 nhấn mạnh một số nội dung cơ bản, như: sức khoẻ là quyền cơ bản của con người và đa dạng sinh học cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái để thực hiện quyền con người này; sức khoẻ con người, động vật và môi trường có mối liên hệ chặt chẽ; Các AHP đã chứng minh sự phát triển trong bối cảnh khó khăn về nguồn lực nhân sự và tài chính; các AHP đã có nhiều nỗ lực thông qua việc lập kế hoạch quản lý có sự tham gia của các bên liên quan, du lịch sinh thái bền vững, thực thi pháp luật, các hoạt động tuần tra, phát triển cơ sở hạ tầng và các hoạt động nhằm nâng cao năng lực về chính sách, quy hoạch các khu bảo tồn; Với tư cách là một cộng đồng chung ASEAN, Hội nghị AHP7 đã cung cấp một nền tảng để tiếp tục các cuộc thảo luận hướng tới sự can thiệp mạnh mẽ hơn của ASEAN vào việc phát triển và thông qua khuôn khổ đa dạng sinh học toàn cầu vào tháng 12/2022; Khuyến khích sự tham gia từ lĩnh vực môi trường, tăng cường các nỗ lực truyền thông, vận động thực thi chính sách, hợp tác liên ngành giữa các bên liên quan, đặc biệt là trong việc ngăn chặn các hoạt động buôn bán động vật hoang dã và thúc đẩy các giải pháp dựa vào thiên nhiên; Hội nghị cũng nhấn mạnh một cách mạnh mẽ rằng, thông qua chiến lược, các nước ASEAN thoát khỏi cuộc khủng hoảng từ dịch bệnh Covid-19 để hướng tới một tương lai bền vững và linh hoạt hơn...

Dự kiến Hội nghị AHP lần thứ 8 sẽ do Việt Nam đăng cai tổ chức./.

Nguyễn Sang Trang – Vườn Quốc gia Vũ Quang

 

 

 

. . . . .
Liên hệ đường dây nóng
Quản lý bảo vệ rừng:0913294126
Cứu hộ động vật:0915110977 - 0913590208
Hỗ trợ trực tuyến
Bản đồ - vị trí
Liên kết - Đối tác