14-01-2020 - 13:54

Vườn Quốc gia Vũ Quang triển khai khung kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020

Căn cứ QĐ số 3960/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND Tỉnh vv kiện toàn tổ chức bộ máy của VQG Vũ Quang, QĐ số 303/QĐ-SNN ngày 16/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT vv quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của VQG Vũ Quang. Vườn đề xuất nội dung công việc, nhiệm vụ, khung kế hoạch trọng tâm năm 2020, làm căn cứ để các phòng, hạt kiểm lâm trực thuộc chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng thời gian,tiến độ.

. . . . .
Liên hệ đường dây nóng
Quản lý bảo vệ rừng:0913294126
Cứu hộ động vật:0915110977 - 0913590208
Hỗ trợ trực tuyến
Bản đồ - vị trí
Liên kết - Đối tác