06-09-2018 - 00:00

Văn bản xin nhận lại đất do Ban 4 bàn giao

Vườn Quốc gia Vũ Quang đề nghị UBND huyện Vũ Quang và các đơn vị liên quan bàn giao lại diện tích đất do Ban 4 bàn giao lại

. . . . .
Liên hệ đường dây nóng
Quản lý bảo vệ rừng:0913294126
Cứu hộ động vật:0915110977 - 0913590208
Hỗ trợ trực tuyến
Bản đồ - vị trí
Liên kết - Đối tác