19-10-2020 - 06:00

Thông báo về việc tạm hoãn lịch kiểm tra sát hạch đối với thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức năm 2020

Thông báo về việc tạm hoãn lịch kiểm tra sát hạch đối với thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức năm 2020

. . . . .
Liên hệ đường dây nóng
Quản lý bảo vệ rừng:0913294126
Cứu hộ động vật:0915110977 - 0913590208
Hỗ trợ trực tuyến
Bản đồ - vị trí
Liên kết - Đối tác