04-02-2020 - 13:46

Tái thả 5 cá thể Trăn gấm quý hiếm về môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia Vũ Quang

Chiều ngày 3 tháng 2 năm 2020, Vườn quốc gia Vũ Quang tiến hành tái thả 5 cá thể Trăn Gấm (Python reticulatus) sau khi đã hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch về môi trường tự nhiên.

Hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý trước khi tái thả

Trước đó, vào sáng cùng ngày Hạt kiểm lâm Đức Thọ đã tiến hành bàn giao 01 cá thể Trăn Gấm với trọng lượng khoảng 7kg cho Vườn Quốc gia Vũ Quang. Đây là cá thể Trăn Gấm do một gia đình sinh sống trên địa bàn huyện Đức Thọ tự nguyện giao nộp. Sau khi tiếp nhận, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiến hành tái thả cùng với 4 cá thể Trăn Gấm đang được chăm sóc tại đây về với môi trường tự nhiên.

Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang và Lãnh đạo Hạt KL Đức Thọ trực tiếp tham gia tái thả 5 cá thể Trăn gấm về với môi trường tự nhiên 

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 19 cá thể động vật được tái thả về môi trường tự nhiên tại các tiểu khu thuộc lâm phận Vườn Quốc gia Vũ Quang quản lý, bao gồm: 7 cá thể khỉ đuôi lợn(Macaca leonina), 3 cá thể khỉ vàng(Macaca mulatta), 2 cá thể khỉ mặt đỏ(Macaca arctoides), 2 cá thể khỉ mốc(Macaca assamensis) và 5 cá thể trăn gấm(Pythonreticulatus). Khu vực tái thả là rừng nguyên sinh, đầy đủ nguồn thức ăn và sinh cảnh phù hợp với các loài, vị trí xa rời khu dân cư. Ngoài ra còn 2 cá thể khỉ vàng và 1 cá thể khỉ mặt đỏ đang được Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp tục chăm sóc và theo dõi trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Trăn gấm (Python reticulatus) loài nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm IIB thuộc Nghị định 06 cần ưu tiên bảo tồn

Ngay sau khi được tái thả các cá thể động vật đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên.

Việc tái thả các cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên nhằm mục đích tăng số lượng cá thể loài động vật rừng, bảo tồn nguồn gen, góp phần nâng cao tính đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Nguyễn Sang Trang - Phó trưởng Phòng GDMT&DVMTR

. . . . .
Liên hệ đường dây nóng
Quản lý bảo vệ rừng:0913294126
Cứu hộ động vật:0915110977 - 0913590208
Hỗ trợ trực tuyến
Bản đồ - vị trí
Liên kết - Đối tác