21-02-2020 - 15:56

Tập huấn Luật Lâm nghiệp và một số Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành

Thực hiện Kế hoạch số 01/ KH- HKL ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Vũ Quang. Ngày 21/02, Văn phòng Hạt Kiểm lâm đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tập huấn Luật Lâm nghiệp 2017 và một số Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Danh Kỳ, Giám đốc – Hạt trưởng cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo Trường, phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ và hơn 40 cán bộ là viên chức kiểm lâm thuộc Vườn.

Đồng chí Nguyễn Danh Kỳ - Giám đốc kiêm Hạt trưởng HKL Vườn phát biểu ý kiến chỉ đạo

Theo nội dung chương trình tập huấn, các báo cáo viên của Văn phòng Hạt kiểm lâm đã truyền đạt, hướng dẫn cơ bản các nội dung quan trọng của Luật Lâm nghiệp năm 2017, Nghị định 156, Nghị định 35, Thông tư 27 và một số văn bản liên quan.

Luật Lâm nghiệp 2017 có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2019 (thay thế Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004), gồm 12 chương, 108 Điều (tăng 4 chương và 20 điều). Luật Lâm nghiệp khắc phục một số hạn chế của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 và tăng thêm nhiều quyền lợi cho người dân khi đầu tư trồng rừng. Nếu như Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 chỉ quy định đến hình thành rừng, tức là từ quản lý đến bảo vệ và phát triển rừng thì Luật Lâm nghiệp năm 2017 đã cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu của Đảng, Nhà nước và tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho việc phát triển lâm nghiệp như một ngành kinh tế - kỹ thuật, bao gồm các hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, chế biến và thương mại lâm sản theo định hướng thị trường và hội nhập quốc tế.

Nghị định 156/2018/NĐ-CP, ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp 2017, như: Tiêu chí xác định rừng, phân loại rừng, quy chế quản lý rừng; giao, cho thuê rừng sản xuất, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng; công tác phòng cháy chữa cháy rừng; chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng… Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng ban hành 7 thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật……

Đ/c Vương Khả Sơn - Phó Hạt trưởng, hướng dẫn Nghị định 35/NĐ-CP 

Chương trình tập huấn với mục đích là giúp các đơn vị, cán bộ, viên chức năm vững những điểm mới, quy định của Luật Lâm nghiệp và một số văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực Lâm nghiệp đặc biệt trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng;

Sau 01 buổi truyền đạt, hướng dẫn và có sự trao đổi tích cực giữa các học viên và báo cáo viên đã tạo cho buổi tập huấn có một không khí phấn khởi giúp cho việc truyền đạt nội dung mang bài giảng mang lại hiệu quả cao.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Chương trình tập huấn được đồng chí Nguyễn Danh Kỳ đánh giá cao cả về sự chuẩn bị và nội dung, có sự đầu tư công phu, bài bản, các học viên tham gia thực hiện nghiêm túc.

Thông qua chương trình tập huấn, các học viên được trang bị thêm nhiều kiến thức về thực thi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Lâm nghiệp,  cập nhật nhiều quy định mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 và được giải đáp nhiều vướng mắc trong quá trình thực tiễn công tác giữa các quy định pháp luật Lâm nghiệp cũ và quy định mới hiện hành.

Hoàng Thị Anh Thơ – Cán bộ VP Hạt Kiểm lâm

. . . . .
Liên hệ đường dây nóng
Quản lý bảo vệ rừng:0913294126
Cứu hộ động vật:0915110977 - 0913590208
Hỗ trợ trực tuyến
Bản đồ - vị trí
Liên kết - Đối tác