04-04-2023 - 09:53

Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Sáng ngày 3/4/2023, Đảng bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang phối hợp chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện tổ chức Hội nghị quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Đồng chí Tô Minh Hoài - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt chuyên đề tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu được đồng chí Tô Minh Hoài - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023”, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh; nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; một số nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên đối với sự phát triển của tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên cấp ủy cần quan tâm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự nêu gương về đạo đức cách mạng, xây dựng nhân cách, lối sống, ý thức được trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; cán bộ, đảng viên phải có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần vượt khó, quyết liệt trong hành động vì sự phát triển chung của tỉnh Hà Tĩnh.


Đồng chí Nguyễn Danh Kỳ – Bí thư Đảng ủy: kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Danh Kỳ – Bí thư Đảng ủy yêu cầu cấp ủy các chi bộ sau hội nghị tiếp tục tổ chức quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên, người lao động chuyên đề 2023 của tỉnh; sau khi quán triệt cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thảo luận xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch với các nội dung trọng tâm, sát với thực tiễn; xác định các nhiệm vụ đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để thực hiện làm theo Bác; cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân, tập trung vào việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm của năm 2022, xác định các nội dung nêu gương. Cấp ủy chú trọng tuyên truyền, nhân rộng và lan tỏa các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác, lựa chọn các tấm gương tiêu biểu để vinh danh vào dịp sinh nhật Bác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát thường xuyên, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong cán bộ, đảng viên.

Đảng viên tham gia quyên góp ủng hộ

Cũng tại hội nghị này, Đảng bộ Vườn đã phát động quyên góp ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả động đất. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tích cực hưởng ứng, tham gia./.

Nguyễn Sang Trang – Bí thư Chi bộ KHKT-GDMT

. . . . .
Liên hệ đường dây nóng
Quản lý bảo vệ rừng:0913294126
Cứu hộ động vật:0915110977 - 0913590208
Hỗ trợ trực tuyến
Bản đồ - vị trí
Liên kết - Đối tác