LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO BQL VQG VŨ QUANG

Tuần trước Tuần thứ 9 năm 2020
(Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
24/02/2020
Thứ 3
25/02/2020
Thứ 4
26/02/2020
Thứ 5
27/02/2020
Thứ 6
28/02/2020
Thứ 7
29/02/2020
Chủ nhật
01/03/2020