LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO BQL VQG VŨ QUANG

Tuần trước Tuần thứ 7 năm 2020
(Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
10/02/2020
Thứ 3
11/02/2020
Thứ 4
12/02/2020
Thứ 5
13/02/2020
Thứ 6
14/02/2020
Thứ 7
15/02/2020
Chủ nhật
16/02/2020