LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO BQL VQG VŨ QUANG

Tuần trước Tuần thứ 19 năm 2018
(Từ ngày 07/05/2018 đến ngày 13/05/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
07/05/2018
Thứ 3
08/05/2018
Thứ 4
09/05/2018
Thứ 5
10/05/2018
Thứ 6
11/05/2018
Thứ 7
12/05/2018
Chủ nhật
13/05/2018