LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO BQL VQG VŨ QUANG

Tuần trước Tuần thứ 19 năm 2019
(Từ ngày 06/05/2019 đến ngày 12/05/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
06/05/2019
Thứ 3
07/05/2019
Thứ 4
08/05/2019
Thứ 5
09/05/2019
Thứ 6
10/05/2019
Thứ 7
11/05/2019
Chủ nhật
12/05/2019