LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO BQL VQG VŨ QUANG

Tuần trước Tuần thứ 12 năm 2018
(Từ ngày 19/03/2018 đến ngày 25/03/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
19/03/2018
Thứ 3
20/03/2018
Thứ 4
21/03/2018
Thứ 5
22/03/2018
Thứ 6
23/03/2018
Thứ 7
24/03/2018
Chủ nhật
25/03/2018