LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO BQL VQG VŨ QUANG

Tuần trước Tuần thứ 10 năm 2018
(Từ ngày 05/03/2018 đến ngày 11/03/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
05/03/2018
Thứ 3
06/03/2018
Thứ 4
07/03/2018
Thứ 5
08/03/2018
Thứ 6
09/03/2018
Thứ 7
10/03/2018
Chủ nhật
11/03/2018