09-01-2020 - 13:55

Vườn Quốc gia Vũ Quang xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

Thực hiện kế hoạch số 461/KH-SNN ngày 31/12/2019 về kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT; kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Vườn Quốc gia Vũ Quang và các văn bản liên quan. Vườn ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

. . . . .
Liên hệ đường dây nóng
Quản lý bảo vệ rừng:0913294126
Cứu hộ động vật:0915110977 - 0913590208
Hỗ trợ trực tuyến
Bản đồ - vị trí
Liên kết - Đối tác