09-01-2020 - 13:55

Vườn Quốc gia Vũ Quang xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

Căn cứ kế hoạch số 459/KH-SNN ngày 31/12/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về ban hành kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020. Vườn Quốc gia Vũ Quang xây dựng kế hoạch Cải cách hành chính để các phòng chuyên môn, văn phòng Hạt Kiểm Lâm và các đơn vị trực thuộc căn cứ thực hiện.

. . . . .
Liên hệ đường dây nóng
Quản lý bảo vệ rừng:0913294126
Cứu hộ động vật:0915110977 - 0913590208
Hỗ trợ trực tuyến
Bản đồ - vị trí
Liên kết - Đối tác