22-02-2019 - 14:31

Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp

Sáng ngày 22/02/2019 tại hội trường liên cơ, UBND huyện Vũ Quang phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp.

Tới dự và trực tiếp truyền đạt các chuyên đề có đồng chí Nguyễn Công Tố, Trần Văn Thông - Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Vũ Quang, tham dự có đại diện các Ban, Phòng, Ngành cấp huyện, đại diện chính quyền địa phương và cán bộ phụ trách công tác lâm nghiệp các xã, thị trấn; cán bộ công chức Hạt Kiểm lâm Vũ Quang, các chủ rừng trên địa bàn; riêng Vườn quốc gia Vũ Quang có trên 30 đồng chí chủ yếu là cán bộ cốt cán và lực lượng Kiêm lâm Vườn đến dự và tiếp thu các nội của Luật.

Toàn cảnh Hội nghị

Ngày 15/11/2017, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV đã thông qua Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật gồm 12 Chương, 108 Điều chứa đựng các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Luật Lâm nghiệp được kế thừa Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, nhưng  được nâng tầm và mở rộng phạm vi điều chỉnh nhằm thích ứng với sự phát triển của nền kinh tế của đất nước; Luật Lâm nghiệp tăng 04 Chương và 20 Điều so với Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;

Điểm mới trong Luật đã khẳng định Lâm nghiệp là ngành kinh tế - kỹ thuật đặc thù có sự liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm lâm nghiệp từ khâu quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng đến chế biến và thương mại lâm sản; khẳng định ngành Lâm nghiệp vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, vừa phát huy giá trị xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, an ninh môi trường…đóng góp tương xứng với tiềm năng cho nền kinh tế quốc dân; phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập đầy đủ, hài hòa với xu hướng quản trị rừng trong điều kiện biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường; để xây dựng nền Nông nghiệp toàn diện cần phát triển toàn diện từ quản lý, bảo vệ, trồng, cải tạo, làm giàu rừng đến khai thác, chế biến lâm sản, bảo vệ môi trường cho du lịch sinh thái, lấy nguồn thu từ rừng để bảo vệ, và làm giàu rừng…thế chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về lâm nghiệp trên cơ sở đẩy nhanh và làm sâu sắc hơn chủ trương xã hội hóa nghề rừng; thể chế hóa chế định sở hữu rừng theo quy định của Điều 53 Hiến pháp năm 2013 đồng bộ với các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ rừng, cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp; thu hút các nguồn lực phát triển lâm nghiệp bền vững;  Định khung cơ chế, chính sách tạo nguồn và thu hút các các nguồn lực xã hội đầu tư cho lâm nghiệp, hài hòa các lợi ích của Nhà nước, chủ rừng và cộng đồng dân cư; tăng trưởng kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đối khí hậu; Kế thừa những quy định còn phù hợp của Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, bổ sung hoàn thiện, luật hóa những quy định dưới luật đã được kiểm nghiệm phù hợp với thực tiễn; bảo đảm tính liên tục, tính thống nhất và đồng bộ giữa quy định của Luật này với các luật khác có liên quan; nội luật hóa các điều ước quốc tế có liên quan phù hợp với điều kiện của Việt Nam…

Học viên chăm chú lắng nghe các điểm mới trong Luật Lâm nghiệp

Tại Hội nghị các đồng chí lãnh đạo Chi cục Kiểm Lâm cũng đã giới thiệu tổng quát một số văn bản liên quan bao gồm 03 Nghị định của Chính phủ, 07 Thông tư của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp; quán triệt thêm một số nội dung của Nghị quyết số 26-NQ/TW về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn; Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và Chỉ thị 13-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

 Sau Hội nghị, Lãnh đạo Vườn quốc gia Vũ Quang đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức, lao động thuộc Vườn cần triển khai ngay các bước công việc để áp dụng Luật Lâm nghiệp vào lĩnh vực công tác của đơn vị với các nội dung cụ thể: toàn thể CBVCLĐ trong đơn vị triển khai học tập, nghiên cứu kỹ Luật lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật để áp dụng trong quá trình thực thi nhiệm vụ; giao các Phòng chuyên môn, Hạt Kiểm lâm trực thuộc rà soát toàn bộ hệ thống các biển tuyên truyền trên địa bàn Vườn quản lý để kịp thời chỉnh sửa nội dung tuyên truyền phù hợp với Luật Lâm nghiệp. Giao Phòng Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng phối hợp với Đài truyền thanh truyền hình huyện, Chính quyền địa phương các xã vùng đệm để tuyên truyền sâu, rộng đến tận từng người dân biết và chấp hành Luật Lâm nghiệp góp phần bảo vệ rừng bền vững./.

Lê Văn Vĩnh - Vườn Quốc gia Vũ Quang

. . . . .
Liên hệ đường dây nóng
Quản lý bảo vệ rừng:0913294126
Cứu hộ động vật:0915110977 - 0913590208
Hỗ trợ trực tuyến
Bản đồ - vị trí
Liên kết - Đối tác