25-06-2019 - 16:03

Hội nghị quán triệt các nội dung Hội nghị TW10 (khóa XII) và chỉ thị sô 35-CT/TW của Bộ chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng ngày 25/6, Đảng bộ Vườn Quốc Gia Vũ Quang tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung Hội nghị TW10 (khóa XII) và chỉ thị sô 35-CT/TW của Bộ chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tới tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Danh Kỳ - Bí thư Đảng ủy , Giám đốc Vườn cùng toàn thể các Đảng viên đang sinh hoạt tại 06 chi bộ trực thuộc  Đảng bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang; Trung tâm văn hóa – truyền thông tới dự và đưa tin.

Đ/c Nguyễn Danh Kỳ - BT Đảng ủy khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã nghe Đ/c Nguyễn Tiến Đàm, Phó bí thư Đảng ủy – Phó GĐ VQG Vũ Quang quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII. Theo đó Hội nghị diễn ra từ ngày 16 – 18/5/2019 tại Hà Nội, đã thảo luận 4 nhóm vấn đề lớn; cho ý kiến, đóng góp vào đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, thảo luận về báo cáo các công việc quan trọng của Bộ chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10.

Toàn cảnh Hội nghị

Tiếp đó Đảng ủy VQG cũng đã quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường  bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị 32-CT/TW về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”.

Sau hơn 02 giờ đồng hồ các đảng viên nghiêm túc lắng nghe tiếp thu các nội dung của Chỉ thị cũng như sự chỉ đạo trực tiếp, quán triệt nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị Chi bộ trực thuộc. Tại hội nghị Đảng ủy VQG Vũ Quang đã tiến hành bỏ phiếu soát xét bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 -2025 và yêu cầu các Chi bộ nghiêm túc quán triệt, triển khai, thực hiện, kịp thời xây dựng kế hoạch học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện nội dung Hội nghị Trung ương 10 và các chỉ thị nghị quyết.

Lê Thanh Toán – UVBCH Đảng ủy

. . . . .
Liên hệ đường dây nóng
Quản lý bảo vệ rừng:0913294126
Cứu hộ động vật:0915110977 - 0913590208
Hỗ trợ trực tuyến
Bản đồ - vị trí
Liên kết - Đối tác