17-02-2020 - 09:27

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

Ngày 14/2, Đảng bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nội dung chuyên đề gồm 4 phần: Vì sao năm 2020 chúng ta lựa chọn chủ đề này? Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới và thứ tư là phần kết luận.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên, người lao động đã được quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: Sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm; chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức quyền, các bệnh tham nhũng, lười biếng, a dua, nói một đằng làm một nẻo; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng.

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy: Nguyễn Tiến Đàm quán triệt nội dung chuyên đề học tập năm 2020

Thông qua hội nghị, giúp cán bộ, đảng viên, người lao động Vườn Quốc gia Vũ Quang nắm vững, hiểu rõ những nội dung chủ yếu của chuyên đề, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên và người lao động. Theo đó cấp ủy, tổ chức đảng, các đơn vị trực thuộc, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, trước hết là người đứng đầu bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả và phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp; gắn nội dung học tập chuyên đề năm 2020 với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa và với các mục tiêu, nhiệm vụ mà các Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh đề ra, củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi và tiền đề tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các chi bộ thảo luận để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết tòan dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay. Từng đảng viên chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2020 đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ.

Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo.

Nguyễn Sang Trang - Phó trưởng Phòng GDMT&DVMTR

. . . . .
Liên hệ đường dây nóng
Quản lý bảo vệ rừng:0913294126
Cứu hộ động vật:0915110977 - 0913590208
Hỗ trợ trực tuyến
Bản đồ - vị trí
Liên kết - Đối tác