Hoạt động khác

Hội nghị quán triệt các nội dung Hội nghị TW10 (khóa XII) và chỉ thị sô 35-CT/TW của Bộ chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hội nghị quán triệt các nội dung Hội nghị TW10 (khóa XII) và chỉ thị sô 35-CT/TW của Bộ chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

25-06-2019
Sáng ngày 25/6, Đảng bộ Vườn Quốc Gia Vũ Quang tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung Hội nghị TW10 (khóa XII) và chỉ thị sô 35-CT/TW của Bộ chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

25-06-2019
Chiều ngày 25/6, Đảng bộ Vườn Quốc Gia Vũ Quang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Hội nghị quán triệt nghị quyết số 37-NQ/TW; quy định số 11-QĐi/TW và quy định số 890-QĐi/TU của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên.

Hội nghị quán triệt nghị quyết số 37-NQ/TW; quy định số 11-QĐi/TW và quy định số 890-QĐi/TU của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên.

10-04-2019
Sáng ngày 10/4/2019 Đảng bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang tổ chức Hội nghị quán triệt nghị quyết số 37-NQ/TW; quy định số 11-QĐi/TW và quy định số 890-QĐi/TU của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên. Tọa đàm chuyên đề “Trách nhiệm nêu gương người đứng đầu và biểu dương các điển hình tiêu biểu”.
Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp

Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp

22-02-2019
Sáng ngày 22/02/2019 tại hội trường liên cơ, UBND huyện Vũ Quang phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp.
Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị TW8 khóa XII của Đảng, triển khai chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị TW8 khóa XII của Đảng, triển khai chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

09-01-2019
Sáng ngày 08/01/2019, Đảng bộ Vườn quốc gia Vũ Quang phối hợp với Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện Vũ Quang tổ chức Hội nghị Học tập quán triệt các nội dung Hội nghị TW 8 Khóa XII của Đảng, triển khai chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.
Vườn quốc gia Vũ Quang tổng kết công tác năm 2018, triển khai Kế hoạch năm 2019

Vườn quốc gia Vũ Quang tổng kết công tác năm 2018, triển khai Kế hoạch năm 2019

27-12-2018
Chiều ngày 26/12/2018, Vườn quốc gia Vũ Quang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và phát động phong trào thi đua năm 2019
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Vườn Quốc gia Vũ Quang

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Vườn Quốc gia Vũ Quang

21-08-2018
Thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sáng ngày 20/8/2018 Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu vừa đi khảo sát địa bàn và chủ trì làm việc với Vườn quốc gia Vũ Quang về tình hình tổ chức bộ máy, biên chế, công tác bảo vệ rừng và kết quả thực hiện các kiến nghị của Ban
1 2
Liên hệ đường dây nóng
Quản lý bảo vệ rừng:0913294126
Cứu hộ động vật:0915110977 - 0913590208
Hỗ trợ trực tuyến
Bản đồ - vị trí
Liên kết - Đối tác