02-10-2017 - 15:09

Ghi nhận mới về vùng phân bố loài Ếch cây sần bắc bộ Theloderma corticale (Boulenger, 1903) ở Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh

Loài Ếch cây sần bắc bộ Theloderma corticale đặc hữu, hiếm gặp, có màu sắc đẹp và là đối tượng buôn bán để làm cảnh; phân bố ở Hà giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La (Nguyen et al, 2009), Yên Tử (Trần Thành Tùng 2009), Tuyên Quang (Hoàng Văn Ngọc 2011) ở Việt Nam. Việc ghi nhận mới vùng phân bố loài dẫn ra dữ liệu về phân bố, đặc điểm sinh học sinh thái của loài này lần đầu tiên phát hiện ở Nghệ An và Hà Tĩnh, góp phần làm cơ sở khoa học cho việc bảo tồn

Thực hiện chương trình nghiên cứu đa dạng sinh học về lưỡng cư, bò sát tại Vườn Quốc gia Vũ Quang, với sự phối hợp của các chuyên gia lưỡng cư bò sát và phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, chúng tôi đã phát hiện và ghi nhận loài ếch cây sần bắc bộ có tên khoa học Theloderma corticale tại Vườn Quốc gia Vũ Quang. Qua những nghiên cứu về sinh thái và vùng phân bố của loài thì đây là lần đầu tiên ghi nhận sự có mặt của loài tại khu vực nghiên cứu. Trước đây chỉ ghi nhận được tại các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La (Nguyen et al, 2009), Yên Tử (Trần Thành Tùng 2009), Tuyên Quang (Hoàng Văn Ngọc 2011).

Theloderma

Ảnh mô tả chi tiết loài Theloderma corticale

Một mẫu cá thể cái trưởng thành thu thập ở Vườn quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh vào lúc 20h23’, ngày 21/06/2012 ở độ cao 277 m so với mực nước biển, mẫu thu trên cây, cách mặt đất 0,5 m, cách suối hơn 10 m, trong rừng thường xanh tại tiểu khu 176, xã Hương Quang. Mẫu thu được ghi nhật kí, chụp ảnh, cố định bằng formalin 10% trong 24h sau đó chuyển sang bảo quản ở cồn 70o và được bảo quản tại nhà bảo tàng của Vườn. Các chỉ tiêu hình thái được đo với độ chính xác đến 0,01 mm bao gồm: Dài thân (SVL): từ mút mõm đến huyệt; Dài đầu (HL): từ mút mõm đến xương góc hàm; Rộng đầu (HW): bề rộng lớn nhất của đầu, thường là khoảng cách hai góc sau của hàm; Khoảng cách mõm mắt (ESL): khoảng cách từ trước mắt đến mút mõm; Đường kính mắt (ED): chiều dài lớn nhất của ổ mắt; Dài màng nhĩ (TD): bề dài lớn nhất của màng nhĩ; Gian ổ mắt (IOD): khoảng cách nhỏ nhất giữa 2 ổ mắt; Khoảng cách tai mắt (TED): Khoảng cách từ sau mắt đến màng nhĩ; Dài đùi FL: lỗ huyệt đến khớp gối; Dài ống chân (TL): khớp gối đến cuối khớp ống - cổ; Dài bàn chân (FOT): mép củ bàn trong đến mút ngón 4.Thelo

Ếch cây sần Bắc bộ - Theloderma coticale

Qua mô tả chi tiết và so sánh với các tài liệu nghiên cứu trước đây, được xác dịnh là loài Ếch cây sần bắc bộ - Theloderma corticale, là loài lưỡng cư có khu vực phân bố tương đối hẹp, đây là lần đầu tiên ghi nhận khu vực phân bố tại khu vực Hà Tĩnh. Về tình trạng bảo tồn, theo Sách đỏ Việt Nam 2007 được xếp vào tình trạng nguy cấp (EN), theo Danh lục đỏ thế giới (IUCN 2015) được xếp vào tình trạng thiếu dẫn liệu (DD).

Công bố được đăng trên tạp chí Hội thảo chuyên ngành Lưỡng cư – Bò sát toàn quốc, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật năm 2015.

Thái Cảnh Toàn - Vườn Quốc gia Vũ Quang

 

 

. . . . .
Liên hệ đường dây nóng
Quản lý bảo vệ rừng:0913294126
Cứu hộ động vật:0915110977 - 0913590208
Hỗ trợ trực tuyến
Bản đồ - vị trí
Liên kết - Đối tác