26-11-2022 - 11:08

Đề tài Khoa học công nghệ của Vườn Quốc gia Vũ Quang được Hội đồng khoa học đề xuất đạt loại xuất sắc

Chiều ngày 26/11/2022, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh đã tiến hành tổ chức nghiệm thu đánh giá kết quả đề tài “Điều tra, đánh giá các loài thực vật có giá trị làm thuốc chữa bệnh tại Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh và các xã vùng đệm” do Vườn Quốc gia Vũ Quang chủ trì thực hiện.

Chủ trì cuộc họp có ông Bùi Quang Hoàn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên Hội đồng khoa học công nghệ được thành lập theo Quyết định số 1894/QĐ-SKHCN ngày 17/11/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh, bao gồm: PGS.TS Phạm Hồng Ban, Giảng viên cao cấp Khoa Sinh, Trường Đại học Vinh - ủy viên phản biện 1, PGS.TS Lê Thị Hương, Giảng viên cao cấp trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh - ủy viên phản biện 2 và các ủy viên: TS. Nguyễn Thượng Hải – Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 Nghệ An; TS.Trần Hậu Khanh - PGĐ Trung tâm Nghiên cứu PTN và Tài nguyên sinh vật Hà Tĩnh; ThS. Nguyễn T.Thu Hằng Phòng QLBVR và Bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh; ThS. Lê Ngọc Nhân, Phó phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và công nghệ – ủy viên, Thư ký hội đồng.

Thạc sỹ Bùi Quang Hoàn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - chủ trì hội nghị

Đề tài đánh giá được tính đa dạng cây thuốc tại khu vực với tổng số loài là 426 loài thuộc 118 chi và 278 họ thực vật. Đề tài đã nghiên cứu chỉ ra có 25 loài nguy cấp quý hiếm và có giá trị tại khu vực, đã xây dựng được bản đồ phân bố phục vụ cho công tác bảo tồn cũng như giám sát loài cây thuốc quan trọng. Đề tài đánh giá được cơ bản về thực trạng khai thác cũng như công tác quản lý trên cơ sở đó đã xây dựng được các phương án bảo tồn có tính khả thi và tham mưu xây dựng các giải pháp phát triển nguồn tài nguyên cây thuốc tại khu vực. Các sản phẩm của đề tài sẽ được đơn vị chuyển giao cho sở KHCN, trong đó đặc biệt có ý nghĩa là kết quả của đề tài đã được chấp nhận đăng trên tạp chí khoa học trong nước cũng như các kết quả của đề tài góp phần đào tạo thành công 01 thạc sĩ cho VQG Vũ Quang (Đc Lê Thanh Toán – Thành viên thực hiện đề tài).

Nhóm nghiên cứu đã nhận được nhiều các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trong hội đồng nghiệm thu. Các thành viên hội đồng đánh giá cao các kết quả mà đề tài đã đạt được. Đề tài góp phần bảo tồn đa dạng sinh học nói chung và bảo tồn, phát triển tài nguyên cây thuốc nói riêng. Kết quả của đề tài là thông tin rất có giá trị cung cấp cho các ngành chức năng như Sở Khoa học Công nghệ, Sở NN&PTNT, Sở Y tế trong việc hoạch định chiến lược phát triển, cung ứng nguồn cây thuốc, dược liệu cho Tỉnh để từ đó xây dựng các mô hình hỗ trợ phát triển dân sinh kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho cộng đồng dân cư các huyện miền núi gần rừng. Bên cạnh đó, các kết quả đạt được là cơ sở dữ liệu cho VQG Vũ Quang, làm căn cứ cho việc tiếp cận, kêu gọi dự án đầu tư, chương trình nghiên cứu từ các tổ chức liên quan đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong thời gian tới.

PGS.TS Phạm Hồng Ban, Giảng viên cao cấp Khoa Sinh,
Trường
Đại học Vinh nhận xét đề tài

PGS.TS Lê Thị Hương, Giảng viên cao cấp trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh nhận xét đề tài

Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài đạt loại Xuất sắc.

Đây là nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp tỉnh lần thứ 2 Vườn Quốc gia thực hiện với vai trò là chủ trì. Trước đó, Vườn đã thực hiện đề tài: "Đánh giá thực trạng các loài động vật thuộc bộ Linh trưởng (Primates) có nguy cơ tuyệt chủng tại Vườn Quốc gia Vũ Quang và xây dựng phương án bảo tồn” đạt kết quả xuất sắc và đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Kết quả nghiên cứu của đề tài một lần nữa đã khẳng định năng lực và trình độ nghiên cứu của cán bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang.

                           

Đồng chí Nguyễn Danh Kỳ, Giám đốc Vườn, chủ nhiệm đề tài kính đề nghị Sở KHCN, Hội đồng khoa học quan tâm, tạo điều kiện cho những nghiên cứu tiếp theo và tiếp tục có những đánh giá, góp ý, bổ sung để báo cáo được hoàn thiện và có ý nghĩa thực tiễn trong triển khai nhiệm vụ khoa học trong thời gian tới.

Các kết quả của đề tài là cơ sở dữ liệu cho VQG Vũ Quang, làm căn cứ cho việc tiếp cận, kêu gọi dự án đầu tư, chương trình nghiên cứu từ các tổ chức liên quan đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong thời gian tới; thông tin rất có giá trị cung cấp cho các nghành chức năng như Sở Khoa học Công nghệ, Sở NN&PTNT, Sở Y tế trong việc hoạch định chiến lược phát triển, cung ứng nguồn cây thuốc, dược liệu cho Tỉnh để từ đó xây dựng các mô hình hỗ trợ phát triển dân sinh kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho cộng đồng dân cư các huyện miền núi gần rừng Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang; góp phần bảo tồn đa dạng sinh học nói chung và bảo tồn, phát triển tài nguyên cây thuốc nói riêng đảm bảo hiện trạng rừng tại khu vực được bảo vệ tốt hơn.

Nguyễn Thị Thương – Phòng KHKT&HTQT

 

. . . . .
Liên hệ đường dây nóng
Quản lý bảo vệ rừng:0913294126
Cứu hộ động vật:0915110977 - 0913590208
Hỗ trợ trực tuyến
Bản đồ - vị trí
Liên kết - Đối tác