05-11-2022 - 09:38

Đảng ủy Vườn Quốc Gia Vũ Quang: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU

Sáng ngày 04/11, Đảng ủy Vườn Quốc Gia Vũ Quang tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện “về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Tham dự có đ/c Lê Xuân Vị - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy và đ/c Nguyễn Thái Hòa - Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đảng bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang có 06 chi bộ trực thuộc với tổng số 59 đảng viên. Trong 5 năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng luôn được Đảng ủy quan tâm, chú trọng, thực hiện theo đúng các quy định, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nhiệm vụ chính trị chính là công tác QLBVR, PCCCR được ổn định.

Chủ trì điều hành Hội nghị báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU

Để Nghị quyết được thực hiện và đi vào chiều sâu, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy đã kịp thời tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của cấp trên cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện từ Ban chấp hành Đảng ủy đến các Chi bộ.Từ đó đã nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến tích cực về trách nhiệm của các cấp ủy chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Phân định rõ trách nhiệm của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, BCH Đảng ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát để tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy. Do vậy, công tác kiểm tra, giám sát đã đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả, góp phần ngăn ngừa, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và suy thoái tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đàm- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy điều hành nội dung tham luận 

Trong 5 năm, Đảng ủy, UBKT đã tiến hành 11 cuộc kiểm tra đối với các Chi bộ trên các lĩnh vực: Quản lý, bảo vệ rừng; Quản lý tài chính Đảng; Chấp hành các quy định, điều lệ Đảng. Triển khai thực hiện 11 cuộc giám sát đối với các Chi bộ trực thuộc và đảng viên. Qua 5 năm không có tổ chức, các nhân bị xử lý kỷ luật Đảng.

Đồng chí Mai Thế Anh, Bí thư Chi bộ 2 tham luận nội dung: Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

Đồng chí Nguyễn Anh Sơn, Bí thư Chi bộ Hành chính- Tổng hợp tham luận nội dung: Vai trò công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong việc tăng cường cải cách, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Đồng chí Nguyễn Sang Trang, Bí thư Chi bộ Khoa học kỷ thuật – Giáo dục môi trường tham luận nội dung: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; phát huy vai trò của công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Nguyễn Thái Hòa, Phó trưởng Ban Dân vận huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại Hội nghị cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đó là: tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và quyết tâm chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền, phố biển công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng bằng nhiều hình thức, biện pháp thích hợp. Tăng cường công tác giám sát, chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; xem xét những vấn đề nổi cộm phát sinh ở cơ quan, đơn vị, có biện pháp xử lý kịp thời./.

Nguyễn Sang Trang, Đảng ủy Vườn Quốc gia Vũ Quang

 

. . . . .
Liên hệ đường dây nóng
Quản lý bảo vệ rừng:0913294126
Cứu hộ động vật:0915110977 - 0913590208
Hỗ trợ trực tuyến
Bản đồ - vị trí
Liên kết - Đối tác