06-04-2018 - 09:44

ĐẢNG ỦY VƯỜN QUỐC GIA VŨ QUANG TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 04;06 CỦA BCH ĐẢNG BỘ TỈNH; NQ 05 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VÀ TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2018

Thực hiện kế hoạch số 26-KH/HU của Huyện ủy huyện Vũ Quang, ngày 03/4/2018 tại Vườn Quốc gia Vũ Quang, Đảng ủy Vườn Quốc gia Vũ Quang phối hợp cùng Chi ủy Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết 04; 06 của BCH Đảng bộ, Nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và triển khai chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

          Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Đức Huyên, UVBTV-Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Vũ Quang. Đồng chí Nguyễn Danh Kỳ, Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Vườn cùng Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Bí thư chi bộ - Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Vũ Quang chủ trì Hội nghị.

     Trong thời gian buổi sáng, có 72 cán bộ, đảng viên, viên chức và ngườilao động được nghe bài nói chuyện về chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do đồng chí Lê Văn Khánh – BCV Trung ương, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày. Cũng nhân dịp này, đồng chí Phan Thị Mai Linh, BCV Tỉnh ủy - Trưởng phòng tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp một số thông tin về thời sự Quốc tế, trong nước cũng như tỉnh nhà trong thời gian qua.

Toàn thể đảng viên, cán bộ VCNLĐ VQG Vũ Quang và Chi bộ HKL huyện Vũ Quang tham gia học tập Nghị quyết và Chuyên đề

        Buổi chiều, theo kế hoạch đã đề ra, các đồng chí báo cáo viên đã lần lượt quán triệt các Nghị quyết của BCH Tỉnh ủy (Nghị quyết số 04-NQ/TU “về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết số 05-NQ/TU “ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với một số lĩnh vực về bảo vệ môi trường đến năm 2025 và những năm tiếp theo”;  Nghị quyết số 06-NQ/TU “về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”

Đồng chí Lê Văn Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy nói chuyện về Chuyên đề Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

        Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Danh Kỳ Bí thư Đảng ủy đã yêu cầu cấp ủy các chi bộ, các đoàn thể trực thuộc tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chuyên đề năm 2018. Đặc biệt quan tâm thực hiện tốt nội dung “Xây dựng kế hoạch làm theo”, việc xây dựng kế hoạch phải gắn với trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng Phòng, Đội, Trạm; Từng vị trí việc làm của mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động để tránh tình trạng xây dựng kế hoạch theo khuôn mẫu, thiếu cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Danh Kỳ, báo cáo viên Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy VQG Vũ Quang quán triệt Nghị quyết 05 và phát biểu tổng kết Hội nghị

Đồng chí Hoàng Đình Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy quán triệt Nghị quyết 06

         Sau khi được quán triệt các Nghị quyết, Ban Thường vụ Đảng ủy Vườn Quốc gia Vũ Quang, Chi ủy Chi bộ Hạt kiểm lâm huyện xây dựng chương trình hành động trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết, đồng thời bám sát thực tiễn tình hình nhiệm vụ chính trị của đơn vị để đề ra các giải pháp sớm đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống./.

                                                                                                                                                                                   Tin bài và ảnh: Phan Nữ Quỳnh Anh, Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính

. . . . .
Liên hệ đường dây nóng
Quản lý bảo vệ rừng:0913294126
Cứu hộ động vật:0915110977 - 0913590208
Hỗ trợ trực tuyến
Bản đồ - vị trí
Liên kết - Đối tác