28-06-2022 - 16:38

Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp

Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Vườn Quốc gia đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 đúng thời gian quy định.

Thực hiện Công văn số 539-CV/HU ngày 21/3/2022 của BTV Huyện ủy Vũ Quang về chỉ đạo Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch số 91-KH/ĐU ngày 19/4/2022 Kế hoạch đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025. Đảng ủy tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 từ ngày 02/6/2022 đến ngày 24/6/2022, 06 Chi bộ trực thuộc đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Các Chi bộ đã thảo luận, thông qua Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và báo cáo kiểm điểm vai trò của các Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022. Các báo cáo đều đã đánh giá nghiêm túc những mặt làm được, chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tất cả các Chi bộ đã tiến hành bầu ra cấp Ủy mới cho nhiệm kỳ 2022-2025.

Các Chi bộ tiến hành bầu cử Ban chi ủy, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. Kết quả là có 17 đồng chí đã được các đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chi ủy, Bí thư, Phó bí thư nhiệm kỳ 2020-2022, trong đó có 02 đồng chí nữ (chiếm 12%). Các đồng chí tham gia cấp Ủy nhiệm kỳ mới đều đáp ứng các tiêu chuẩn chung của cán bộ: Có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, có lối sống lành mạnh, có tinh thần đoàn kết và xây dựng tập thể tốt; nhiệt tình và có đủ điều kiện, thời gian hoạt động công tác Đảng; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, có khả năng tổ chức, điều hành và quản lý hoạt động của đơn vị thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ được giao đạt kết quả tốt. Đa số các đồng chí tham gia cấp Ủy khóa mới là những người đang đảm nhận các chức vụ Trưởng, Phó phòng chuyên môn, Trạm trưởng, Phó trạm trưởng và tương đương.

       Kết quả đại hội của 06 Chi bộ đã được Đảng ủy nhất trí chuẩn y.  Cấp ủy của 06 Chi bộ sẽ thể hiện rõ quyết tâm cao trong triển khai các công việc sau đại hội, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trí tuệ để lãnh đạo chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong cả nhiệm kỳ.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đại hội Chi bộ 1

Đại hội Chi bộ 2

Đại hội Chi bộ 3

Đại hội Chi bộ 4

Đại hội Chi bộ Khoa học kỹ thuật-Giáo dục môi trường

Đại hội Chi bộ Hành chính tổng hợp

Phan Nữ Quỳnh Anh

Đảng ủy Vườn Quốc gia Vũ Quang

. . . . .
Liên hệ đường dây nóng
Quản lý bảo vệ rừng:0913294126
Cứu hộ động vật:0915110977 - 0913590208
Hỗ trợ trực tuyến
Bản đồ - vị trí
Liên kết - Đối tác