27-09-2017 - 15:27

Đa dạng họ Ếch cây (Rhacophoridae) tại Vườn Quốc gia Vũ quang

Thực hiện chương trình điều tra cơ bản về đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Vũ Quang, Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế phối hợp với các chuyên gia về Lưỡng cư, Bò sát của trường Đại học Vinh và Đại học Hồng Đức đã tiến hành điều tra, nghiên cứu về họ Ếch cây (Rhacophoridae) tại Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Chương trình điều tra, nghiên cứu được thực hiện bắt đầu từ năm 2013, khu vực nghiên cứu tập trung tại các xã Hương Quang, huyện Vũ Quang và xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn. Tuyến nghiên cứu tập trung tại các khe, suối có độ cao từ 30m đến 1500m so với mực nước biển.

Kết quả sau các đợt điều tra nghiên cứu đã ghi nhận được 8 loài ếch cây, thuộc 5 giống tại Vườn Quốc gia Vũ Quang, trong đó giống Rhacophorus có 3 loài và giống Theloderma có 2 loài, các giống còn lại Aquixalus, PolypedatesKurixalux mỗi giống có 1 loài. Trong 8 loài ghi nhận được thì có đến 7 loài ghi nhận mới cho Vườn Quốc gia Vũ Quang và 1 loài ghi nhận mới cho Hà Tĩnh. Đặc biệt ghi nhận vùng phân bố mới cho 1 loài là Theloderma corticale.

Về tình trạng bảo tồn, trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) có 2 loài gồm: Rhacophorus kioTheloderma corticale ở mức EN (nguy cấp); 6 loài trong Danh lục Đỏ IUCN (2015),  gồm 2 loài ở bậc DD (thiếu dẫn liệu): Aquixalus anajevae Theloderma corticale, 3 loài ở bậc LC (ít được quan tâm): Polypedates cf. mutus, Rhacophorus dennysiTheloderma asperum; và 1 loài ở mức VU (sẽ nguy cấp): Rhacophorus kio.

Đây là những kết quả nghiên cứu bước đầu chuyên sâu về thành phần loài, sự phân bố, sinh cảnh sống và những áp lực tác động đến các loài ếch cây tại Vườn Quốc gia Vũ Quang, từ đó đưa ra các giải pháp quan trọng nhằm bảo tồn các loài nguy cấp quý hiếm phân bố tại khu vực.   

Hình ảnh các loài ếch cây tại Vườn Quốc gia Vũ Quang

Ếch cây Ki ô

Ếch cây Ki ô

Chẫu chàng xanh đốmChẫu chàng xanh đốm

Ếch cây oóc lốpẾch cây oóc lốp

Ếch cây sần a-x-pơẾch cây sần a-x-pơ

Ếch cây sần bắc bộẾch cây sần bắc bộ

Ếch cây mi-an-maNhái cây An-na-gie-va

Nhái cây sần nhỏ

Nhái cây sần nhỏ

Ếch cây mi-an-maẾch cây mi-an-ma

 

bài và ảnh: Thái Cảnh Toàn - Vườn Quốc gia Vũ Quang

. . . . .
Liên hệ đường dây nóng
Quản lý bảo vệ rừng:0913294126
Cứu hộ động vật:0915110977 - 0913590208
Hỗ trợ trực tuyến
Bản đồ - vị trí
Liên kết - Đối tác