Công trình, bài báo, tạp chí

Vườn Quốc gia Vũ Quang, đơn vị tiêu biểu và có nhiều đóng góp cho lĩnh vực Khoa học Công nghệ năm 2022

Vườn Quốc gia Vũ Quang, đơn vị tiêu biểu và có nhiều đóng góp cho lĩnh vực Khoa học Công nghệ năm 2022

28-12-2022
Sáng ngày 27/12, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tổng kết ngành Khoa học và Công nghệ năm 2022. Hội nghị chú trọng công tác tuyên truyền, đưa các chính sách KH&CN đi vào cuộc sống, lan tỏa rộng rãi các dự án, mô hình hiểu quả.
Two new species of Camellia (Theaceae) from Vietnam

Two new species of Camellia (Theaceae) from Vietnam

04-07-2018
Two new species of Camellia (Theaceae) are described from Vietnam: Camellia vuquangensis Luong, Tran & L. T. Nguyen and Camellia hatinhensis Luong, Tran & L. T. Nguyen. The new taxa were collected from Vu Quang National Park in the center of Vietnam
Lithocarpus vuquangensis (Fagaceae), a new species fromVu Quang National Park, Vietnam

Lithocarpus vuquangensis (Fagaceae), a new species fromVu Quang National Park, Vietnam

07-02-2018
Lithocarpus vuquangensis Ngoc & Hung is described from Vu Quang National Park, North Central Vietnam. The morphological comparison and phylogenetic analysis based on rbcL, matK and ITS provided evidence that the new species was not assignable to any of the previously known taxa in Vietnam and its surrounding countries. The description, photographs, preliminary conservation status and DNA barcode sequences are also provided for the new species.
Homalium glandulosum (Salicaceae), a new species from Vu Quang National Park, North Central Vietnam

Homalium glandulosum (Salicaceae), a new species from Vu Quang National Park, North Central Vietnam

02-10-2017
Homalium glandulosum Tagane & V. H. Nguyen, from Vu Quang National Park in northern Vietnam, is newly described. This species is characterized by distinct glands, often stalked, at the base of the lamina and along the margin of the stipules and bracteoles. Illustrations, DNA barcodes of the two regions of rbcL and matK, and a key to the species of Homalium in Vietnam are also provided.
Đa dạng thực vật họ Dẻ (Fagaceae) tại Vườn Quốc gia Vũ Quang - Hà Tĩnh

Đa dạng thực vật họ Dẻ (Fagaceae) tại Vườn Quốc gia Vũ Quang - Hà Tĩnh

21-09-2017
Theo kết quả điều tra của Nguyễn Việt Hùng và cộng sự tại khu vực có 60 loài thuộc 14 chi trong họ Dẻ (Fagaceae) ở Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà tĩnh. Trong đó chi Lithocarpus có 37 loài (61.67%) tiếp đến Quercus với 12 loài (20%); Castanopssis có 9 loài (15%) và Castanea có 1 loài (1,67%). Có 1 chi và 35 loài lần đầu tiên được ghi nhận tại khu vực nghiên cứu. Vườn Quốc gia Vũ Quang có 10 loài thuộc họ Dẻ (Fagaceae) nằm trong Sách đỏ Việt Nam (2007). Giá trị sử dụng của các loài thuộc họ Dẻ (Fagaceae) được ghi nhận như sau: nhóm cây lấy gỗ là 35 loài; cây ăn hạt và cây cho tannin là 10 loài và 1 cây sử dụng làm cảnh. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học lâm nghiệp - Số 1. tháng 1/2014 (3095-3100)
1
Liên hệ đường dây nóng
Quản lý bảo vệ rừng:0913294126
Cứu hộ động vật:0915110977 - 0913590208
Hỗ trợ trực tuyến
Bản đồ - vị trí
Liên kết - Đối tác