16-01-2018 - 07:33

Bảo vệ rừng bền vững cần có sự tham gia của cả cộng đồng

Vườn Quốc gia Vũ Quang từng được đánh giá là 01 trong 32 khu rừng đặc dụng có tính đa dạng sinh học cao nhất toàn quốc hiện nay. Với diện tích được giao quản lý 57.038,20ha trải dài trên 03 huyện Vũ Quang, Hương Sơn và Hương Khê; 13 xã vùng đệm, 105 thôn bản với hơn 50.000 người dân sinh sống xung quanh, có 63 km đường biên giới tiếp giáp với nước CHDCND Lào. Ban quản lý Vườn luôn luôn xác định công tác quản lý bảo vệ rừng gắn liền với cộng đồng và chính quyền địa phương là một trong những phương án cốt lõi.

Với những con số kể trên thì có thể nhận thấy áp lực của vùng đệm lên công tác quản lý bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Vũ Quang là rất lớn. Trong bối cảnh dân số tăng nhanh nhu cầu sử dụng gỗ rất lớn làm tăng sức ép vào diện tích rừng tự nhiên, dẫn đến vẫn còn tình trạng khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép. Các công trình phát triển cơ sở hạ tầng miền núi như đường giao thông, quy hoạch vùng tái định cư, xây dựng nhà máy thủy điện là điều kiện thuận lợi để lâm tặc lợi dụng phá rừng. Thêm nữa, phần lớn người dân miền núi còn nghèo, sống chủ yếu dựa vào rừng.

                    Kiểm lâm và người dân vùng đệm tuần tra rừng tại gốc

Qua đó có thể thấy rằng sự cần thiết cộng đồng địa phương tham gian bảo tồn tài nguyên rừng và phát huy đa dạng sinh học là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Đây là một công việc có tính xã hội hoá, là nhiệm vụ của toàn dân, của cộng đồng cư dân vùng đệm của Vườn quốc gia Vũ Quang. Nếu không có sự hỗ trợ và tham gia của người dân sống trong vùng đệm thì công tác bảo vệ các các giá trị của rừng sẽ không thể đạt kết quả tối ưu. Do đó, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cũng như tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng dân cư vùng đệm, phối hợp với chính quyền địa phương là yếu tố then chốt để đảm bảo thành công trong công tác bảo tồn  khu rừng đặc dụng mà Vườn Quốc gia Vũ Quang được giao quản lý.

Trong suốt thời gian qua Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tổ chức phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương của chính vùng đệm để nâng cao đời sống của nhân dân và lôi cuốn họ tham gia vào công tác bảo vệ rừng. Nhưng có một hạn chế tồn tại lâu nay là đa phần cộng đồng dân cư trong vùng đệm chưa có nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng cũng như sự cần thiết để bảo tồn các giá trị, tài nguyên sinh vật, đặc biệt là tài nguyên rừng trong vùng đệm bị suy giảm nhanh đã đe doạ trực tiếp đến kế sinh nhai của chính bản thân họ. Chính vì vậy trong nhưng năm gần đây Vườn Quốc gia Vũ Quang đã đẩy mạnh công tác quản lý rừng dựa vào cộng đồng và xác định là một trong những giải pháp then chốt quyết định sự thành bại của công tác quản lý bảo vệ rừng. Ban quản lý Vườn luôn luôn xác định cộng đồng địa phương là những trợ lý đắc lực trong các hoạt động này. Trong mọi hoạt động quản lý tài nguyên nói chung và quản lý các giá trị của rừng nói riêng, sự tham gia của cộng đồng là giải pháp đảm bảo hiệu quả cao nhất. Cuộc chiến bảo vệ rừng của Vườn, của lực lượng kiểm lâm địa bàn sẽ không còn đơn độc khi có được sự giúp đỡ của người dân cũng như chính quyền địa phương sở tại.

Phối hợp tuần tra bảo vệ rừng giữa công an huyện Vũ Quang, UBND xã Hương Quang và trạm Kl Hương Thọ

Việc xác định các giá trị và nhận thức đúng về công cuộc bảo tồn các giá trị rừng, giá trị ĐDSH khi đó cộng đồng sẽ nhận thức trong mọi hành động của mình, từ các hoạt động sản xuất đến sinh hoạt hàng ngày. Sự tham gia thực hiện việc bảo tồn rừng có thể chỉ là những việc rất nhỏ như không mang lửa vào rừng, không dùng các phương pháp đánh bắt mang tính huỷ diệt, không gây áp lực cho Vườn Quốc gia Vũ Quang, không khai thác tài nguyên rừng một cách bừa bãi... Sự thay đổi trong các hoạt động hàng ngày của cộng đồng chính là sự tham gia một cách đắc lực vào việc bảo tồn khu giá trị rừng , giá trị đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Những năm gần đây nhờ kết hợp tổng hòa nhiều giải pháp lâm nghiệp cộng đồng, lực lượng kiểm lâm làm nòng cốt, đã tạo sự đồng thuận cao trong các địa bàn vùng đệm ,Vườn Quốc gia Vũ Quang đã có những chuyển biến tích cực, đánh dấu những mốc son quan trọng trên bước đường đi lên của Vườn.

     Nguyễn Thành Nam - Trạm trưởng trạm Kiểm lâm Hương Thọ

. . . . .
Liên hệ đường dây nóng
Quản lý bảo vệ rừng:0913294126
Cứu hộ động vật:0915110977 - 0913590208
Hỗ trợ trực tuyến
Bản đồ - vị trí
Liên kết - Đối tác