21-02-2023 - 09:51

Ban quản lý dự án VFBC tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tập huấn kỹ năng tuần tra rừng cho cán bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang và cộng đồng địa phương.

Ngày 21/2, Ban quản lý dự án VFBC tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện dự án (WWF tại Việt Nam) tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng tuần tra rừng cho tổ tuần tra rừng dựa vào cộng đồng” cho lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Vũ Quang và cộng đồng địa phương.

Ông Nguyễn Tiến Đàm, Phó Giám đốc Dự án VFBC tỉnh Hà Tĩnh khai mạc lớp tập huấn

Đây là một trong những nội dung nằm trong kế hoạch hoạt động năm 2023 của Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do cơ quan phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) tài trợ.

Các chuyên gia tổ chức WWF và học viên tham gia lớp tập huấn

Chuyên gia WWF: Cao Hải Thanh, giới thiệu nội dung đảm bảo an toàn Môi trường và Xã hội trong hoạt động tuần tra, bảo vệ rừng và giám sát đa dạng sinh học

Theo đó, trong thời gian 04 ngày (từ 21-24/2), các học viên là cán bộ kiểm lâm Vườn Quốc gia Vũ Quang và cộng đồng người dân địa phương dự kiến tham gia tổ tuần tra, bảo vệ rừng sẽ được trang bị những kỹ năng cơ bản, như: các biện pháp Đảm bảo an toàn Môi trường và Xã hội trong hoạt động tuần tra bảo vệ rừng và giám sát đa dạng sinh học; Phương pháp và kỹ năng nhận diện một số loài động vật quan trọng; Phương pháp và kỹ năng tháo gỡ bẫy và cứu hộ động vật rừng trong hoạt động tuần tra, bảo vệ rừng, giám sát đa dạng sinh học; Kỹ năng tuần tra và giám sát rừng (bao gồm thu thập dữ liệu) sử dụng công cụ SMART mobile; Kỹ năng sử dụng GPS, la bàn, ống nhòm, đọc bản đồ; Lập kế hoạch tuần tra rừng, giám sát và báo cáo định kỳ./.

Nguyễn Sang Trang – Vườn Quốc gia Vũ Quang

 

. . . . .
Liên hệ đường dây nóng
Quản lý bảo vệ rừng:0913294126
Cứu hộ động vật:0915110977 - 0913590208
Hỗ trợ trực tuyến
Bản đồ - vị trí
Liên kết - Đối tác