15-08-2017 - 08:07

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc tại Vườn quốc gia Vũ Quang

Thực hiện chức năng giám sát của HĐND tỉnh, chiều 27/2, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu chủ trì buổi làm việc với Ban quản lý Vườn quốc gia Vũ Quang về tình hình tổ chức bộ máy, cán bộ viên chức và kế hoạch bảo vệ, phát triển, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2017. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải cùng dự và chỉ đạo

Toàn cảnh buổi làm việc của Ban Pháp chế tại Vườn QG Vũ Quang

Vườn quốc gia Vũ Quang được giao quản lý, bảo vệ 57.038,2ha rừng và đất rừng, thuộc 49 tiểu khu, trên địa bàn 11 xã, thị trấn của 03 huyện: Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn; có 62 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào; độ che phủ rừng năm 2016 đạt 98%. Vùng rừng có tính đa dạng sinh học cao, với nhiều loại động, thực vật nguy cấp quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng...Về cơ cấu tổ chức bộ máy: lãnh đạo có 03 người; 04 phòng chuyên môn và 01 Hạt Kiểm lâm; biên chế được giao năm 2017 là 78 người, hiện tại còn thiếu 14 người so với định biên được giao (thiếu 56 chỉ tiêu so với định mức quy định...).

Năm 2017, Vườn tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các các quy định và Phương án bảo vệ, phát triển rừng, PCCCR... Từ những thuận lợi và khó khăn, lãnh đạo Vườn quốc gia Vũ Quang kiến nghị trước mắt, cho đơn vị tuyển dụng đủ số viên chức đã được giao năm 2017 là 14 người, bổ sung 03 hợp đồng; đề nghị rà soát, bổ sung các chế độ, chinh sách đối với lực lượng BVR chuyên trách; cấp kinh phí để đầu tư bảo vệ, phát triển đối với 3.119 ha rừng phòng hộ; giao đơn vị quản lý, kiểm soát mặt nước lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang; cho chủ trương xây dựng 02 trạm kiểm lâm thay thế 02 trạm bị ngập nước (gồm trạm Sao La và trạm Cò), đồng thời cho mua sắm một số phương tiện, thiết bị hoạt động trên lòng hồ...

Tại buổi làm việc, các thành viên tham dự đều ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực vượt khó của tập thể Vườn quốc gia trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; cũng như trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng, khi điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu biên chế; đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, như: Xử phạt hành chính còn thấp; thiếu nhân lực nên hiệu quả chưa cao trong BVR tại gốc... Các ý kiến cũng đồng tình cao với những kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo Vườn để đơn vị thực hiện có hiệu quả hơn trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, phát triển, BVR, PCCCR; cần có cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp trong thực hiện nhiệm vụ khi có lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang chặn dòng tích nước.

Rừng tự nhiên nhìn từ trên cao

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu đánh giá cao những kết quả đạt được của Vườn quốc gia Vũ Quang trong thực hiện nhiệm vụ được giao thời gian qua; đề nghị đơn vị xây dựng đề án về cơ cấu tổ chức, thực hiện nhiệm vụ một cách tổng thể, toàn diện; ổn định tổ chức bộ máy, nhất là lực lượng Bảo vệ rừng; tăng cường công tác BVR, kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt Vườn quốc gia; trước mắt bảo vệ tốt lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang...đồng thời chủ động xây dựng và triển khai kịp thời Phương án  bảo vệ rừng - PCCCR năm 2017 sát với tình hình thực tế của đơn vị.

                                                                         Lê Văn Vĩnh - Vườn QG Vũ Quang

. . . . .
Liên hệ đường dây nóng
Quản lý bảo vệ rừng:0913294126
Cứu hộ động vật:0915110977 - 0913590208
Hỗ trợ trực tuyến
Bản đồ - vị trí
Liên kết - Đối tác